Kontakt

KOMIVA spol.s r. o.

KOMIVA spol.s r. o.
Strojárenská 198/15 
958 01 Partizánske
Slovenská republika

telefón: 0905 362 901 , 0911 164 015
konateľ : Peter Žilka - revízny technik komínov

Kontaktný formulár